VARSTVENO DELOVNI CENTER

ZASAVJE

REGIJSKI JAVNI SOCIALNOVARSTVENI ZAVOD,

KI PODPIRA ODRASLE OSEBE Z INTELEKTUALNIMI IN PRIDRUŽENIMI OVIRAMI  PRI SMISELNEM ŽIVLJENJU PO MERI VSAKEGA POSAMEZNIKA

VIZIJA VDC ZASAVJE

VIP VDC za dobro človeka in narave.

Vključujoče, Inovativno, Povezano,
Vztrajno Dosegamo Cilje
za dobro človeka in narave

POSLANSTVO VDC ZASAVJE

Uporabnikom nudimo individualno podporo pri socialnem in delovnem vključevanju, možnosti izbire in samostojnosti skladno z njihovimi zmožnosti. Krepimo kreposti, slabimo slabosti. Vključujemo svojce. Vzpodbujamo osebni razvoj, timsko delo in ozaveščenost zaposlenih. Odgovorno ravnamo z vsemi sredstvi.

VDC ZASAVJE
Cesta 9.avgusta 59c
1410 ZAGORJE OB SAVI

DAVČNA ŠTEVILKA: SI 13699539
MATIČNA ŠTEVILKA: 5549612

ŠT. PODRAČUNA UJP
01100 603 030 7770

ORGANIZACIJSKE ENOTE

DNEVNA ENOTA ZAGORJE OB SAVI

STORITVE VVZ

(vodenje, varstvo, zaposlitev pod posebnimi pogoji)

PROGRAM SOCIALNE VKLJUČENOSTI

DNEVNA ENOTA LITIJA

STORITVE VVZ

(vodenje, varstvo, zaposlitev pod posebnimi pogoji)

ENOTE BIVANJA ZAGORJE OB SAVI

RIBNIK 1

RIBNIK 2

PODVELNARJI

PREBERI NAS

HITRA STATISTIKA

VKLJUČENIH UPORABNIKOV V DNEVNIH ENOTAH
0
VKLJUČENIH V PROGAM SOCIALNE VKLJUČENOSTI
0
UPORABNIKOM NUDIMO BIVANJE
0
ZAPOSLENIH
0

IZKUŠNJE IN PREPOZNAVNOST

Uresničujemo vizijo kakovostnega in inovativnega Varstveno delovnega centra.
Skip to content