P O V E Z A V E

Skupnost VDC Slovenije http://skupnost-vdc.si/
https://www.facebook.com/skupnostvdc/
Zakonodaja, kjer se obravnavajo osebe z motnjami, oz. njihovi zakoniti zastopniki: http://www.zveza-sozitje.si/zakonodaja.2.html
Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve http://www.mddsz.gov.si/
E-QALIN:

http://www.e-qalin.net/

http://www.bureauveritas.si/

http://www.firis-imperl.si/e-qalin.php

Skupnost centrov za socialno delo: http://www.scsd.si/
Center za socialno delo Zasavje https://www.csd-slovenije.si/csd-zasavje/
Center za socialno delo Litija: https://www.csd-slovenije.si/csd-osrednja-slovenija-vzhod/enota-litija/
Specialna olimpiada Slovenije http://www.specialna-olimpiada.si/
Zveza sožitje: http://www.zveza-sozitje.si/
Društvo Sožitje Hrastnik http://www.sozitje-hrastnik.si/
Skupnost za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami – SOUS http://www.sous-slo.net

D O K U M E N T I

                                                                                               Vprašalnik pred prihodom v VDC
Vloga za sprejem v institucionalno varstvo
2019-letak SV
Vloga za vključitev v storitev varstva, vodenja in …..
Katalog informacij javnega značaja 1.7.2015
2018-Statut VDC Zagorje
Cenik 16-ur IV
2019-Hišni red IV
2019- Hišni red DV
2019-Pritožbena pot

Like this:

Skip to content
%d bloggers like this: