VLAGATELJ-nosilec operacije:  Varstveno delovni center Zasavje

PARTNERJI (naziv partnerja/ev): Partner 1: LD ZAGORJE

PARTNERJI (naziv partnerja/ev): Partner : Bojan Bregar s.p. SITOPRINT

VDC Zasavje je v letu 2020 zaključil operacijo Gradimo vključujoče in povezano Zasavje (ViP Zasavje), ki je prinesla veliko pozitivnih rezultatov na področju vključenosti ranljivih skupin, uporabnikov VDC Zasavje v lokalno okolje. VDC Zasavje izvaja različne storitve na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Sloveniji. V VDC Zasavje so vključene osebe z odločbo po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov. Gre za ranljive skupine, ki so prepogosto še vedno stigmatizirane in izključene iz družbe na različnih področjih življenja. V VDC Zasavje je vključenih 150 uporabnikov iz vseh zasavskih občin, ki jih pri delovnih aktivnostih in socialnem vključevanju podpira 50 zaposlenih. Z namenom večje vključenosti uporabnikov v okolje sodelujemo z različnimi organizacijami v Zasavju in Sloveniji ter iščemo inovativne rešitve za vključevanje ranljivih skupin v okolje in delovne aktivnosti, ki jih zmorejo. Pri svojem delu prepoznavamo, kako pomembno je za dobro počutje ranljivih skupin aktivno vključevati v družbo, ne le izolirano v institucije. Za to je potrebno na eni strani opolnomočiti ranljive skupine, da premagajo strah pred vključevanjem v lokalno okolje, na drugi strani pa zgraditi, širiti vključujočo družbo.

V operaciji Širimo ViP Zasavje želimo razširiti, nadgraditi aktivnosti Gradimo VIP Zasavje, kar bo pripomoglo k še večji vključenosti ranljivih skupin v lokalno okolje:

  • Na osnovi »zdrav duh v zdravem telesu« bomo uporabnike VDC telesno pripravili na vsakodnevne izzive, s katerimi se soočajo. Omogočili jim bomo brezplačno fizioterapijo in kinezioterapijo, ki za uporabnike dnevnih enot nista sistemsko financirani. S tem se bo uporabnikom podaljšala zmožnost vključevanja v lokalno okolje, ohranjala samostojnost in dobro počutje. Tekom zadnje operacije smo se osredotočali na opolnomočenje ranljivih skupin in spoznali, da je pri vključevanju potrebno okrepiti tudi telesno pripravljenost ranljivih skupin za vključevanje v okolje.
  • Za mentalno pripravo in vključevanje težje mentalno in gibalno oviranih uporabnikov, starejših, dementnih, bomo z izobraževanji zaposlenih, ki vsakodnevno delajo z uporabniki poskrbeli, da bo njihovo strokovno znanje nadgrajeno z naprednimi in modernimi strokovnimi pristopi in vsebinami. To so znanja iz bazalne stimulacije. Pridobljeno znanje bodo naprej prenašali na ciljne skupine operacije.
  • Za večjo samozavest pri javnem nastopanju bomo za uporabnike in zaposlene organizirali izobraževanje, delavnice javnega nastopanja. Če želimo večjo vključenost ranljivih skupin je nujno potrebno podreti stereotipe o nezmožnosti dela, samostojnega življenja s podporo v lokalnem okolju in socialnega vključevanja invalidnih oseb v družbo. Javno nastopanje je tudi pomemben del projektnega dela, saj je prav, da se javnosti predstavi, kaj smo naredili. To bomo naredili z rednimi reportažami.
  • Tekom operacije bomo organizirali različne dogodke in delavnice namenjenim povezovanju in vključevanju različnih ranljivih skupin skupaj z ostalimi deležniki (vsaj 10 dogodkov). To so npr.: Delavnice pravilnega dihanja, ki bodo pomagale pri vključevanju uporabnikov v družbo, saj se s pravilnim dihanjem lahko sprostijo in premagajo stres, ovire. Organizirali bomo tudi različne ViP dogodke, ki bodo namenjene povezovanju različnih organizaciji in ljudi z namenom vključevanja in socializacije ranljivih skupin. Pri tem nam bodo pomagali tudi organizatorji miss Slovenije, saj je z njihovo pomočjo naš VIP bolj jasen, glasneje slišan in to ne le v Zasavju, ampak po celi Sloveniji.
  • Velik poudarek dajemo tudi v tej operaciji ohranjanju narave. S tem namenom bo Partner 1 tekom operacije uredil klopi na VIP dvorišču pred zasavskim VDC-jem, za namen povezovanja različnih skupin ljudi v naravnem okolju. S tem namenom bomo organizirali tudi nekaj VIP dogodkov v naravi, kjer bo cilj, da se bodo ranljive skupine povezale s skupinami drugih organizaciji (npr.: vrtčevske skupine, šolske skupine, Mladinski center…). Povezali se bomo tudi z Društvom za zdravilne rastline in skupaj z uporabniki izdelali maskoto tete Johance z vnuki, z luknjami za glave, za slikanje, pri kateri se bodo potem lahko obiskovalci Europarka slikali. V lastnem programu bomo izdelali reciklirane vrečke »Prešito« za nabiranje in shranjevanje zelišč, čajev.
  • Partner 2 bo poskrbel za promocijo operacije Širimo VIP Zasavje, delovne in socialne vključenosti uporabnikov VDC Zasavje, z izdelavo nalepk za 4 kombi vozila in osebni avto VDC Zasavje.
VREDNOST PROJEKTA Z DDV
0 EUR
VREDNOST PROJEKTA BREZ DDV
0 EUR
NAJVIŠJA MOŽNA VIŠINA SOFINANCIRANJA PO RAZPISU
0 EUR
ESRR-EU
0 EUR
ESRR-SLO
0 EUR

Like this:

Skip to content