ZGODOVINA VDC ZASAVJE

KAKO SMO ZAČELI

Varstveno delovni center je, merjeno tudi s človeško starostjo, že odrasel. 6.1. 1984 so ga ustanovile zasavske občine Hrastnik, Trbovlje in Zagorje, bivališče pa so mu našle v stari stanovanjski hiši v Zagorju. Pogoji v njej niso ustrezali dejavnosti, vendar, po dolgih letih dogovarjanj in prizadevanj, ko stvari so in hkrati niso, po skoraj desetletju zgolj papirnatega življenja, postane privlačna vsaka možnost udejanjanja. Ustanova je zaživela pod imenom delavnice pod posebnimi pogoji, bila je enota osnovne šole dr. Slavko Grum. Že v prvem letu je v njej našlo svoj prostor in samopotrditev 21 odraslih duševno in telesno prizadetih oseb. Dolga paleta osebnostnih zmag v majhni hiši.

1984

Tako smo začeli …

Prva skupna slika 1984 

Resda je stara hiša v Zagorju postala prijazen dnevni dom, vendar se je z njo dogajalo kot v pravljici o Mojci Pokrajculji. V njej se je stiskalo vse več ljudi. Kar je bilo najprej domače in toplo, je počasi postalo utesnjenost. Po 10 letih delovanja se je število uporabnikov podvojilo, bilo jih je že 40. S stalnim preurejanjem in posodabljanjem je hiša postala bolj prijazna, a še vedno premajhna. 370 površinskih metrov je bilo stalnica, tako kot vedno novi uporabniki. Po 12 letih je v njej delalo 75 uporabnikov in zaposlenih, v novem tisočletju že 100. Za delo in bivanje ni bilo več niti osnovnih pogojev, stanje je postalo nevzdržno. Še garažo smo preuredili v delavnico, ni bilo garderob, jedilnice, večnamenskega prostora, skladišč, premalo je bilo sanitarij…


Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je zato v letu 1999 potrdilo investicijski program za izgradnjo novega, sodobnega objekta. Sledil je čas izpuščenih priložnosti, ko smo se znašli v kolesju mehanizmov, ki ne vidi človeških stisk, ampak se vojuje na okopih težko razumljivih, velikokrat tudi sebičnih interesov. Težek, a hkrati tudi lep čas, ko spoznaš prijatelje. Oktobra 2002 se je gradnja našega novega VDC-ja začela, leto 2004 pa je za nas minilo kot zgodovinsko prelomno leto. 22. novembra smo pričeli delovati na novi lokaciji. V dveh etažah je na 1800 površinskih metrov dovolj prostora za 120 ljudi, dovolj možnosti za kakovostno življenje in delo. Čeprav prostrana, je tudi ta zgradba hitro postala prijazen dom, saj topline ne dajejo gradbeni materiali in površinski metri, s sabo jo nosimo ljudje.

2004

NOV MODERN VDC

OBNOVA

Stara hiša, je postala dom.

Staro hišo smo preuredili v prvo enoto bivanja v Zasavju, ki je postala v letu 2009 dom prvim 7 stanovalcem. Število stanovalcev se je zaradi smrti svojcev letno povečevalo in v 2015 smo odprli drugo enoto bivanja za 10 stanovalcev. V ekipi zaposlenih, ki podpira pri socialnem vključevanju, delu, življenju že 126 uporabnikov dnevnih storitev in programov ter 20 stanovalcev, je bilo 35 redno zaposlenih in 6 javnih delavcev.

V letu 2015 smo prejeli tudi drugi certifikat kakovosti E-Qalin.V letih 2016 in 2017 smo vztrajno in odločno sledili postavljenim strateškim razvojnim ciljem. Zaradi diskriminatornega financiranja zdravstva našim uporabnikom, ki ni bilo in še vedno ni povsem naravnano na njihove potrebe, smo veliko truda vložili v iskanje sistemskih rešitev problematike in različne dobrodelne akcije (Manj svečk manj grobov, Tek in hoja za upanje, Nori ambasador, Rokometna tekma zvezdnikov in politikov…), na katerih smo zbirali denar za rehabilitacijske pripomočke in kombi za prevoze uporabnikov do zdravstvenih storitev. Uspešno smo se prijavili tudi na 2 evropska razpisa pri LAS Zasavje (Novo rojstvo in Nasmeh za vse).

Ob zaključku leta 2017 smo 3. zapored uspešno opravili zunanjo presojo kakovosti E-Qalin.
V letu 2018 nam je po večletnem trudu uspela širitev storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji na enoto v Litiji. Kupili smo novo hišo za razširitev bivalnih kapacitet za 7. Uspešno smo izvajali evropski operaciji Novo rojstvo in Nasmeh za vse, ki dvigujeta kakovost življenja našim uporabnikom in dajeta pozitivne učinke tudi v lokalno okolje še danes. Za ljudi in za naravo. Ob koncu leta smo imeli vključenih 143 uporabnikov. 28 jih je v naših bivalnih kapacitetah tudi bivalo. Podporo jim je nudilo 48 redno zaposlenih in 6 javnih delavcev.

ENOTA LITIJA

Odprli smo enoto v Litiji

NOVA HIŠA

Bivalna enota – Ribnik se je razširila z novo hišo

V letu 2019 smo po večletni vztrajnosti uspeli pridobiti financiranje zdravstva za stanovalce enot bivanja enako vsem ostalim VDC-jem. Uspešno smo se prijavili na razpis programa socialna vključenost 2020–2024, začeli aktivnosti za projekt VIP (vključeno in povezano Zasavje), se prijavili na razpis LAS in z VDC Polž Maribor na pilotni projekt razvoja in preizkušanja podpornih storitev po ZSVI.


Leta 2020 smo se uspešno prilagodili epidemiji Covid-19 in sledili skupaj postavljeni viziji VIP VDC Zasavje (Vključujoče, Inovativno, Povezano, Vztrajno Dosegamo Cilje) za dobro človeka in narave. Razširili smo enoto v Litiji za 10 mest, pripravili in oddali IP za prizidek glavne stavbe VDC, aktivno delovali na projektih Gradimo VIP Zasavje in S teboj lahko … (preselitev stanovalke iz enote bivanja v svoje stanovanje).


V letu 2021 smo iz trnja prišli do zvezd, saj smo pridobili 80% proračunskih sredstev za našo največjo investicijo zadnjih 20 letih – za izgradnjo prizidka h glavnemu objektu VDC. Dobili smo najvišje priznanje za inovativnost pri Gospodarski zbornici Slovenije za naš koncept VIP in sodelovali pri predlogih in realizaciji sistemskih sprememb na našem področju dela, ki bodo v prakso vpeljani v prihodnjih letih.

EKIPA VDC

Ekipa 2020

V letu 2022 smo zgradili prizidek h glavnemu objektu. Kot prvi v Sloveniji smo začeli z novimi sistemskimi storitvami socialnega vključevanja, ki predstavljajo temelj vključujočega življenja odraslih oseb z intelektualno oviro po njihovi meri. Zaradi nepredvidljivega poviševanja stroškov energentov smo naredili DIIP za sončno elektrarno s toplotnimi črpalkami.

V letu 2023 smo uspešno izvedli investicijo v samooskrbo z električno energijo in pridobili dodatna proračunska sredstva za nakup stanovanja v novozgrajenem bloku, saj so bile naše kapacitete bivanja povsem zasedene. Ob zaključku leta smo opravili 5. zunanjo presojo kakovosti E-Qalin in dobili certifikat za naslednja 3 leta. Veliko truda še naprej vlagamo v povezovanje in sodelovanje z različnimi deležniki, s ciljem širitve vključujoče (zasavske) družbe za vse. Da bo čim več uporabnikov lahko neodvisno, s pomočjo podporne mreže živelo v skupnosti, dokler bodo zmogli.

PRIZIDEK

Ekipa 2020

STANOVANJE

Na pragu 40 let VDC Zasavje, ki ga praznujemo 6. 1. 2024, 56 redno zaposlenih, podpira 150 odraslih oseb z intelektualno oviro pri smiselnem, vključujočem življenju. Naše enote bivanja nudijo dom 32 uporabnikom. 35 uporabnikom nudimo podporne storitve socialnega vključevanja. Prostora v dnevnih enotah je dovolj za nadaljnje vključitve, enote bivanja pa nujno potrebujejo širitve v novih objektih, v naslednjih letih. Prav tako v Zasavju potrebujemo več primernih stanovanj za neodvisno bivanje odraslih oseb z intelektualno oviro.

Like this:

Skip to content