SKUPAJ Z UPORABNIKOM POZORNO PREBERITE. V PRIMERU VPRAŠANJ POKLIČITE (051 334 860 Heda, 031 239 782 Špela).

V ponedeljek, 1. 6. 2020 odpiramo dnevni enoti v Zagorju in Litiji. Delovni čas normalno od 7. ure do 15. ure, z varstvi po dogovoru. V VDC uporabniki lahko prihajajo le zdravi. Kot javni socialnovarstveni zavod moramo ne glede na sproščanje ukrepov preprečevanja Covid-19, nujno upoštevati navodila, smernice pristojnega ministrstva, NIJZ, za naše varno delovanje, tako zaščito uporabnikov kot zaposlenih.

V ta namen prosim izpolnite oba – 2 priložena lista (Izjava in Vprašalnik za oceno tveganja) in ju po pošti, v priloženi kuverti z znamko, pošljite na VDC najkasneje do četrtka, 28. 5. 2020. Brez podpisane Izjave in Vprašalnika za oceno tveganja, uporabnik v VDC ne bo sprejet.

Način prihoda-prevoza ostaja enak – bus, kombi, vlak, peš oz. če smo dogovorjeni, uporabnika vozite sami. O točni uri odhoda bus-a/kombija v ponedeljek, vas bomo pravočasno obvestili.

KLJUČNA DOLOČILA VARNOSTNEGA PROTOKOLA

 1. Vsi uporabniki, ki bodo obiskovali dnevne enote podpišejo izjavo s sopodpisom svojcev, da v VDC prihajajo zdravi. Za vse uporabnike se pred sprejemom naredi ocena tveganja.
 2. Vsem uporabnikom in zaposlenim se ob dnevnem prihodu na delo izmeri vročina in vpiše v pripravljene evidence.
 3. Uporabniki bodo pralne maske vsak dan dobili na prevozu oz. v VDC-ju in v VDC-ju bomo poskrbeli za njihovo pranje. Maske so nujne na prevozih in pri gibanju po skupnih prostorih v VDC-ju. V delavnici si jih ob mizi uporabnik lahko sname.
 4. Vsak uporabnik mora imeti oblačila, v katera se preobleče v garderobi, ko pride v VDC in jih potem konec tedna odnese oprati domov.
 5. Avtomatov za pijače in hrano do nadaljnjega ni. So na voljo ob upoštevanju varnostnih ukrepov!
 6. Nobenega vnašanja lastnih stvari v delavnice, tako pri zaposlenih kot uporabnikih. Se pusti doma oz. v garderobi (mobitel, torbice …).
 7. Dodatne, interesne aktivnosti se izvajajo le na prostem. LETOVANJA V LETU 2020, zaradi varnostnih protokolov NE BO. Tudi nenujnih negovalnih opravil ne opravljamo (npr. kopanje).
 8. Svojci in obiskovalci ne vstopajo v stavbo VDC. Za nujne obiske se dogovori z vodstvom. Za stanovalce enot bivanja še vedno veljajo obiski po predhodni najavi.
 9. Za uporabnike so odprta samo spodnja drsna vrata.
 10. PREVOZI – Spremljevalec na avtobusu nosi masko. Vsak uporabnik si pred vstopom v avtobus razkuži roke in zaposleni mu pomaga pravilno nadeti pralno masko, ki jo nosi ves čas. Vsakemu uporabniku se z brezstičnim termometrom pred vhodom v avtobus izmeri vročina in se svojce oz. njega vpraša, če je popolnoma zdrav. Enak postopek se izvede pri izvajanju prevoza s kombijem. Kombiji se po vsaki uporabi razkužijo. V kombiju mora biti med uporabniki 1 sedež prost. Pri uporabnikih kateri pridejo sami ali jih pripeljejo svojci se postopek izvede pred vstopom v VDC pri spodnjih vhodnih glavnih drsnih vratih (razkuževanje rok, maska, merjenje temperature, vpis v evidenčni list), vstop v VDC spodaj, skozi razkužilni predpražnik.
 11. MALICA – Malica se izvaja v po skupinah. V jedilnici lahko je malico največ 20 uporabnikov v eni skupini. Vsak sedi za svojo mizo v razmaku najmanj 1,5 m, razen če nista uporabnika iz skupnega gospodinjstva. Ko uporabnik zapusti mizo se miza razkuži z razkužilom. Malica je topla. Dodatki, ki so pakirani pred uporabo stojijo 72 ur.
 12. ODMORI – V času odmora se uporabniki lahko družijo zunaj po skupinah (delavnicah) pred VDC-jem na varni razdalji in pod nadzorom mentorjev.
 13. GIBANJE ZAPOSLENIH IN UPORABNIKOV – Zaposleni in uporabniki se gibljejo po objektu samo če je nujno potrebno. Vsako gibanje uporabnikov spremlja mentor. Mentorji se vedno zadržujejo s skupino, za katero so zadolženi.
 14. RAVNANJE OB POJAVU BOLEZENSKIH ZNAKOV – Če uporabnik kaže bolezenske znake, na prevoz, v VDC, ne bo sprejet. Če bolezenske znake pokaže v VDC se ga napoti domov in svojcem poda navodila o potrebnem testiranju in poročanju o izvidih. Starši, skrbniki pridejo uporabnika nemudoma iskati oz. v nujnih primerih, ko ni drugih možnostih pelje kombi
Kategorije: Novice

Skip to content