Oglejte si predstavitev stanovalcev

Ribnika 1, 2 in Podvelnarjev.

Kaj je institucionalno varstvo v skupnostni obliki bivanja?

  • Je enakopravno, neodvisno življenje stanovalcev ob nudenju potrebne podpore pri vsakodnevnem življenju.
  • Je polnovredno življenje z aktivno vlogo stanovalca pri vsakodnevnih odločitvah.
  • Je bivanje v manjši skupnosti, kjer se medsebojno spoštujemo in upoštevamo skupaj dogovorjena pravila (hišni red).
  • Poudarek je na domačnosti, toplini, zasebnosti, enakih možnosti za življenje, varnosti in stalni podpori strokovnega kadra.

Stanovalcem zagotavljamo celovito osnovno, socialno in zdravstveno oskrbo.

Komu je namenjeno bivanje v bivalni enoti?
Osebam z motnjo v telesnem in duševnem razvoju starejšim od 18 let (odločba o invalidnosti po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov (ZSVI) ).

Kako se nam lahko pridružite?
Vključitev je prostovoljna. Izpolnite prošnjo za sprejem ali premestitev v institucionalno varstvo in jo pošljite po pošti, elektronsko ali osebno prinesete. Veseli bomo, če nas pokličete in se dogovorite za obisk, da nas spoznate.

Kontakt: 
VDC Zasavje, Cesta 9. avgusta 59 c, Zagorje ob Savi,
Hedvika Kovač univ. dipl. soc. del.
E-naslov: hedvika.kovac@vdc-zasavje.si,
Telefon: 03 56 55 450

Skip to content