VLAGATELJ-nosilec operacije:  Varstveno delovni center Zagorje ob Savi

PARTNERJI (naziv partnerja/ev): Partner 1: Sinergija – DRUŠTVO ŠPORTA IN DEJAVNOSTI ZA PROSTI ČAS

Dolgoročni cilj projekta GRADIMO VIP ZASAVJE: Zgraditi vključujoče in povezano (VIP) Zasavje. Omogočiti socialno vključenost ZA VSE.

 

Kratkoročni cilji projekta, FOKUS NALOGE GENERIRANJA IDEJ JE ZA NAS TRENUTNO NA 2. CILJU:

1.    Opolnomočenje in večja socialna vključenost vsaj 120 invalidov (uporabniki VDC) , vsaj 30 žensk starejših od 65 let (svojke uporabnikov + ostale) in vsaj  50 mladih (15-29 let) v Zasavju.

2.    Izvedba vsaj 10 inovativnih VIP (vključujočih in povezovalnih) dogodkov v času operacije s partnerji (DO MAJA 2021).  GLEDE NA STANJE SO LAHKO TUDI VIRTUALNI DOGODKI, DOPISNI… NI NUJNO POTREBNA FIZIČNA BLIŽINA 

3.    Nova partnerstva (vsaj 10 iz vseh 3 zasavskih občin) za pomoč pri graditvi VIP Zasavja.

4.    Izvedba 30 usposabljanj v 3 skupinah za ustvarjalno in vključujoče mišljenje ter delovanje po De Bonu za  »graditelje« VIP Zasavja –11 voditeljev, 11 pedagoških in strokovnih delavcev in 8 mladostnikov.

5.    Razvoj vsaj 2 novih izdelkov iz reciklinarih materialov eko VDC blagovne znamke »Prešito«.

 

Zaključek operacije v Domu kulture Kisovec, s predstavitvijo rezultatov in trajnostnih učinkov z modno revijo, kjer bodo manekeni in manekenke uporabniki VDC in članice Skupine za samopomoč Trbovlje ter mladi Zasavci. Nosili bodo eko inovativne izdelke različnih zasavskih proizvajalcev, ki jih bomo tudi razstavili. Prikazali bomo opolnomočenje ranljivih skupin, da se upajo izpostaviti, podirajo stereotipe o drugačnosti in hkrati promovirajo blagovno znamko Prešito in eko zasavske kreacije ostalih proizvajalcev. Prireditev bo profesionalno posneta in posnetek javno objavljen, kar dodatno zagotavlja trajnost operacije (4. 6. 2021). 

 

Strateške usmeritve VDC Zagorje ob Savi so: VKLJUČENOST, INOVATIVNOST IN POVEZANOST. Skrbimo z in za Človeka in Naravo. Operacija z novimi partnerstvi med javnim in zasebnim sektorjem, društvom, družbenim subjektom omogoča uresničevanje zastavljenih strateških usmeritev in gradi zasavsko okolje za povečanje socialne vključenosti ranljivim skupinam v Zasavju. Z inovativnimi partnerstvi bomo zgradili bolj vključujoče in povezano (VIP) zasavsko okolje ter tako omogočili, da bodo ranljive skupine, predvsem invalidi, starejše ženske 65+, onkološke bolnice in mladi bolj socialno vključeni. Uporabniki Zasavskega VDC-ja bodo socialno in delovno na novo vključeni v različne dogodke, aktivnosti, ki bodo povezani tudi z ohranjanjem narave. S tem bomo naredili dobro za Naravo in Človeka, saj bomo poskrbeli za to, da so osebe z motnjo v telesnem in duševnem razvoju vključene v lokalno okolje in delovno aktivne po svojih sposobnostih. Ranljive skupine bomo opolnomočili za aktivnejše vključevanje v lokalno okolje s psihoterapevtsko obravnavo individualno in skupinsko. Zasavsko okolje bomo naredili bolj vključujoče s tem, ko bomo za glavne akterje izvedli redna tedenska usposabljanja za celovito mišljenje in vključujoče delovanje po De Bonu za voditelje in strokovne delavce različnih zasavskih organizacij – vrtci, šole, knjižnice, CSD, zdravstveni domovi, ZLU, mladinski centri ter tako poskrbeli, da zasavska družba z inovativnim, celovitim, vključujočim in povezovalnim razmišljanjem pomaga pri vključevanju ranljivih skupin v vsakdanje socialno življenje in jih podpre pri vseživljenjskem učenju. Pomembna je sprememba miselnosti, stereotipov in družbenih konstrukcij v Zasavju, ki bodo omogočala večjo vključenost ranljivih skupin in povezovanje vseh Zasavcev. Zato je potrebno otroke že od majhnih nog vzpodbujati k vključujočem in povezovalnem, inovativnem mišljenju in delovanju, kar bomo v operaciji dosegli s posebno skupino otrok in mladih, ki se bo tedensko pilotno usposabljala po De Bonu in sodelovala na VIP dogodkih operacije (vključujoči, povezani, hkrati pa tudi inovativni in ekološko naravnani). Pedagoški in strokovni delavci bodo naučeno v operaciji prenašali v redni učni, izobraževalni proces, vzgojo. Voditelji pa bodo naučeno prenesli v redno delovno prakso svojih organizacij, za vseživljenjsko učenje. Operacija tako na inovativen način gradi VIP Zasavje, ki omogoča trajnostno kakovostno in vključujoče bivanje ZA VSE LJUDI v sožitju z naravo. 

Like this:

Skip to content