VDC ZASAVJE

dnevna Enota zagorje

info@vdc-zasavje.si

Matična št.: 5549612

ID za DDV: SI13699539

Številka podračuna: 01100-6030307770

VDC ZASAVJE

dnevna enota litija

info@vdc-zasavje.si

Matična št.: 5549612

ID za DDV: SI13699539

Številka podračuna: 01100-6030307770

"PODVELNARJI"

ENOTA BIVANJA
VDC ZASAVJE

"RIBNIK 1"

ENOTA BIVANJA
VDC ZASAVJE

"RIBNIK 2"

ENOTA BIVANJA
VDC ZASAVJE

"RIBNIK 3"

ENOTA BIVANJA
VDC ZASAVJE

KONTAKTI

DELAVNIC IN ZAPOSLENIH

Like this:

Skip to content