Dobro sodelovanje s svojci naših uporabnikov je ena izmed naših temeljnih strateških usmeritev. Vse oblike dela so svojcem namenjen zato, ker jim želimo nuditi čim več konkretne podpore ter jih vzpodbuditi, da prepoznavajo svoje potrebe in potrebe uporabnika ter s svojimi sprotnimi predlogi pripomorejo k stalnemu izboljševanju kakovosti naše storitve. 

S strokovnim znanjem, svetovanjem in neposrednim delom dodajamo svojcem moč, da laže premagujejo vsakdanje stiske in težave.

Svojce obveščamo o tekočih zadevah po telefonu, s pisnimi obvestili, po elektronski pošti, na internetnih straneh, FB strani, …

Redne mesečne informacije o dogajanju v preteklem mesecu in načrtovanih aktivnostih v tekočem mesecu jim posredujemo pisno ali v elektronski obliki.

Vsi imajo možnost individualnih razgovorov pri mentorju, socialni delavki ali kateremkoli zaposlenem v VDC.

1 %
ZADOVOLJSTVO SVOJCEV 2019
1 %
ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV 2019

Svojce vključujemo in jih seznanjamo z individualnim programom, načrti in evalvacijami uporabnika.

V marcu imamo skupno srečanje z vsemi svojci in zaposlenimi, ki ga vodi direktorica.

Svojcem nudimo predavanja strokovnjakov, ljudi z izkušnjami.

Srečanja svojcev in uporabnikov po skupinah – delavnicah, ki jih vodijo mentorji.

NAŠ CILJ PO VAŠI VKLJUČENOSTI
100%

Svojci imajo možnost dajanja mnenj, predlogov, pritožb ali pohval preko skrinjice, v osebnih individualnih pogovorih, na  sestankih, preko vprašalnikov o zadovoljstvu, na osrednji skupini E-QALIN, na Svetu zavoda….osebno pri zaposlenih….

Podpora pri napotitvah uporabnikov k specialistom (zobozdravnik, ginekolog, psihiater, ortoped…).

Podpora pri svetovanju in izpolnjevanju različnih obrazcev (CSD, izračun dohodnine…)

Možnost udeležbe svojcev na:

  1. skupnih izletih,
  2. abonmajskih predstavah,
  3. športnih prireditvah,
  4. letovanju,
  5. pohodih planinske skupine in ostalih interesnih aktivnostih.

Možnost prostovoljnega dela v našem VDC-ju.

Redno letno preverjanje zadovoljstva svojcev z našo storitvijo z vprašalniki (od leta 2008 dalje).

1
ŠTEVILO VKLJUČENIH UPORABNIKOV (maj 2020)
1 <
ZAPOSLENIH VAM NUDI PODPORO

Možnost obiska na domu.

Svetovanje pri strokovni in drugi literaturi ter izposoja knjig in revij v VDC-ju.

Sodelovanje v osrednji skupini E-QALIN – sistemu obvladovanja kakovosti socialnovarstvenih storitev.

ZA VAS SMO VEDNO NA VOLJO 

Like this:

Skip to content