Kaj so storitve socialnega vključevanja?

Zakonu o socialnem vključevanju invalidov od 30.6.2022 dalje zagotavlja sistemske storitve socialnega vključevanja:

        usposabljanje za samostojno življenje: oblikovanje podpornega okolja za samostojnejše življenje upravičenca

        vseživljenjsko učenje: spremstvo upravičenca k dejavnostim vseživljenjskega učenja

        prebivanje s podporo:

o   informiranje in usmerjanje pri urejanju osebnih zadev;

o   svetovanje in podpora pri načrtovanju in izvedbi vsakodnevnih življenjskih opravil;

o   družabništvo in spodbujanje k vključevanju v okolje ter širitvi socialne mreže;

o   strokovna podpora pri izvajanju aktivnosti storitev prebivanja s podporo.

        ohranjanje socialne vključenosti starejših invalidov

Te storitve omogočajo večjo socialno vključenost oseb z invalidnostjo v skupnost. V središče je postavljen uporabnik, njegove potrebe in želje ter možnost, da lahko uveljavi svojo voljo.

Komu so storitve namenjene?

Storitve so namenjene osebam, ki imajo priznan statusa invalida po zakonu, ki ureja socialno vključevanje invalidov – Zakonu o socialnem vključevanju invalidov (ZSVI) ali po prejšnjem Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (ZDVDTP) in niso vključene v 16-urno ali celodnevno institucionalno varstvo, ne koristijo pravice do osebne asistence po zakonu, ki ureja osebno asistenco, pravice do oskrbovalca družinskega člana in pravice do dolgotrajne oskrbe po zakonu, ki ureja dolgotrajno oskrbo.

 

Kako se lahko vključite?

Vlogo za pridobitev pravice do storitev socialnega vključevanja vlagatelj, njegov zakoniti zastopnik ali skrbnik vloži na krajevno pristojnem centru za socialno delo. Vlogo najdete tudi TUKAJ. Po prejemu vrednotnice za storitve socialnega vključevanja se lahko obrnete na nas, ki izvajamo storitev za območje Zasavja in Litije.

VEČ SI LAHKO PREBERETE TUDI NA:  https://www.gov.si/teme/socialno-vkljucevanje-invalidov/

Kontakt:

VDC Zasavje, Cesta 9. avgusta 59 c, Zagorje ob Savi

mag. Alja Vozelj

E-naslov: alja.vozelj@vdc-zasavje.si

Telefon: 03 56 69 790

Več o storitvah si lahko preberete na http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV14599

 

Like this:

Skip to content