Nosilec operacije: Bojan Bregar s.p. SITO PRINT

Partnerji: Varstveno-delovni center Zasavje, Brodarsko društvo Steklarna Hrastnik

Projektno obdobje: od 7.7.2022-20.11.2022

Celotno partnerstvo:

Vrednost operacije: 42.917,63 €
Vrednost sofinanciranja EKSRP: 27.947,04       €

Opis:
Nosilec operacije je samostojni podjetnik, ki nudi storitve tiskanje tako lokalnim uporabnikom kot tudi širše še več kot 25 let. Razlog za operacijo je njegova želja, da bi lahko naročnikom ponudil več storitev, predvsem pa kakovostnejše in storitve z dodano vrednostjo, s čimer bi se na nek način »odlepil« od konkurence v svoji branži. Nakup obeh strojev – stroj za preslikače za tekstil in stroj za rezanje membranskih nalepk je pogojen z velikim povpraševanjem na trgu, kar mu obstoječi stroji žal ne omogočajo. Zato je v preteklosti moral večkrat odkloniti marsikatero naročilo. Vse to ga je vodilo do tega, da se je odločil za prijavo na 5. Javni poziv Partnerstva LAS Zasavje. Da se približa svojim strankam in jim nudi kompletno ter popolno storitev. Oba stroja imata ogromno prednosti pred stroji, ki jih v veliki meri trenutno uporablja večina manjših tiskarskih podjetij, prav tako zasledujeta načelo učinkovite porabe surovin in skrbi za varovanje okolja.

S partnerjem 1 v operaciji – VDC Zasavje bodo, tudi s pomočjo nakupa sodobnega stroja za preslikače za tekstil vzpostavili novo proizvodno linijo, in sicer torbe iz jute in nakupovalne torbe, ki bodo del prodajnega programa v okviru programa »PREŠITO«, na katere se bodo tiskali različni motivi, pripravljeni s strani varovancev VDC Zasavje. Navedeni partner bo v okviru operacije »Sodobni tisk – sinonim za kvaliteto izdelkov« nakupil ustrezen material za izdelavo torb, ki jih bodo izdelali v šivalnicah v svojih prostorih. Prav tako bodo uveljavljali stroške dela v okviru povečanih obsegov dela za pripravo ustreznih predlog za tisk različnih motivov na te torbe. Varovanci VDC Zasavje bodo kot ranljiva skupina po SLR Partnerstva LAS Zasavje aktivno vključeni v sam proces izdelave novih torb tudi preko izobraževalnih vsebin oz. delavnic, ki jih bodo imeli pri nosilcu operacije in na katerih se bodo seznanili s postopki uporabe in načinom tiskanja predlog na torbe iz jute. Z vključevanjem javnega zavoda iz Zagorja ob Savi, se bo omogočila izvedba aktivnosti operacije tudi v tej zasavski občini.

Partner 2 v operacijiBrodarsko društvo Hrastnik bo prav tako aktivno vpet v aktivnosti same operacije, in sicer preko prispevka v naravi, ki ga bo uveljavljal za svoje člane, in sicer za pripravo ustreznih nalepk (ki se bodo potem izrezale preko novo nabavljenega stroja za rezanje membranskih nalepk), ki se bodo uporabljale za različne produkte- štartne številke, nalepke za čolne, reklamne rekvizite, navijaške pripomočke … Tudi mladi, ki so člani v tem društvu bodo aktivno vključeni v aktivnosti operacije preko sodelovanja v izobraževalnih delavnicah, kjer se bodo seznanili s postopki uporabe stroja za rezanje membranskih nalepk.

Večja vključenost ranljivih skupin v same aktivnosti operacije in s tem tudi v lokalno skupnost se bo dosegla tudi preko vključitve učencev 9. razreda OŠ Hrastnik pri pripravi predlog sodelovanju tiskanja le-teh na majice za zaključen osnovne šole oz. valeto. Učenci 9.razreda bodo predhodno namreč tudi sodelovali preko kratkega izobraževanja o uporabi in možnostih tiskanje preko stroja za preslikače za tekstil.

Operacija, ki bo potekala v eni sami fazi, in sicer od 1.6.2022 – 30.09.2022, bo zasledovala načela trajnosti operacije, ki se bo zagotovila tudi z uporabo obeh novo nabavljenih strojev pri nosilcu operacije, kot tudi z vzpostavitvijo novega produkta (torbe iz jute), s tiskom preko novega stroja za preslikače za tekstil, prav tako pa tudi z vsemi nalepkami za osnovna sredstva in drobni material pri Brodarskem društvu Hrastnik  kot tudi načela skladnega razvoja območja LAS, kar pomeni, da se bodo aktivnosti operacije izvajale v vseh treh zasavskih občinah.  Poleg občine Hrastnik, kjer bo izvedena investicija v nakup obeh strojev ter izobraževalne vsebine za različne ranljive skupine in priprava nalepk za Brodarsko društvo Hrastnik, bodo v aktivnosti (preko vloge VDC Zasavje, kot navedeno že zgoraj) vključeni še občina Zagorje ob Savi in občina Trbovlje. Občina Trbovlje bo vključena v samo operacijo preko aktivne vključenosti žensk na podeželju in urbanih okoljih (ranljiva skupina v SLR Partnerstva LAS Zasavje) preko izobraževalnih delavnic, ki jih bo nosilec operacije nudil v prostorih Kulturno prosvetnega društva Tončke Čeč Klek. Kot rezultat teh izobraževalnih delavnic bodo tiskani produkti in izdelane nalepke za promocijo navedenega društva.

Operacija vsekakor predstavlja dobro povezanost vseh treh sektorjev – nosilca operacije (samostojni podjetnik) kot predstavnika ekonomskega sektorja, partnerja 1 (javni zavod) kot predstavnika javnega sektorja in partnerja 2 (društvo) kot predstavnika civilnega sektorja, s čimer se zagotavlja ustrezno partnerstvo.

Cilji:
Dolgoročni cilj operacije je vsekakor vzpostavitev ustreznih partnerstev (med nosilec in partnerjem 1 se bo v sklopu operacije že vzpostavilo) na relaciji ponudnik (ob uporabi novo nabavljenih strojev) in naročnik, ki tovrstne storitve tudi potrebuje. Vsekakor z dodatnimi storitvami, ki jih bo lahko nosilec operacije, z samo investicijo v sklopu operacijo nudil, se zasleduje tudi cilj novih delovnih mest pri nosilcu operacije.

Kratkoročni oz. operativni cilji operacije pa so sledeči:

  • Nakup DTF stroja za preslikače za tekstil in stroja za rezanje membranskih nalepk;
  • Vzpostavitev novega prodajnega produkta za VDC Zasavje – torbe iz jute in nakupovalne torbe;
  • Izdelava ustreznih nalepk (za čolne, štartne številke, številke na vratcih, promocijski material …) za Brodarsko društvo Hrastnik;
  • Izvedba izobraževalnih vsebin oz. delavnic za različne ranljive skupine (varovanci VD-ja, učenci 9. razreda OŠ Hrastnik – izdelava predlog za tisk majic za valeto, ženske na podeželju in v urbanih okoljih – izdelava tiskanih produkt in nalepk za promocijski KPD Tončke Čeč Klek);

Pričakovani rezultati operacije so:

  • Nakup dveh novih strojev pri nosilcu operacije za vzpostavitev dodatnih storitev oz. povečanje dodane vrednosti obstoječim produktom in storitvam;
  • Vzpostavitev razvojnih partnerstev med nosilcem operacije in uporabniki, ki koristijo oz. uporabljajo njegove storitve;
  • Preko izobraževalnih vsebin, ki se bodo izvajale v sklopu operacije, poskrbeti za ustrezno promocijo novo nabavljenega stroja oz. seznanitev z njegovo dodano vrednostjo in uporabo;

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP (http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm) in na spletno stran PRP (www.program-podezelja.si).

Skip to content