Kaj je vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji?

  • Vključevanje v dnevno enoto z aktivno vlogo uporabnika pri vsakodnevnih odločitvah.
  • Podpora uporabnikom, s ciljem da uspejo sami, da zadostijo potrebi po samouresničevanju.
  • Je zagotavljanje varnosti ob čimvečji samostojnosti, neodvisnosti uporabnikov.
  • Je zagotavljanje različnih oblik in vrst dela (izdelki lastnega programa, kooperantska dela), spremljevalnih aktivnosti, ki omogočajo ohranjanje pridobljenih znanj, veščin, sposobnosti ter razvoj novih.
  • Je življenje in delo v skupnosti, kjer se medsebojno spoštujemo in upoštevamo skupaj dogovorjena pravila (hišni red).
  • Pomeni razbremenitev družine, v kateri živi uporabnik.

Več o storitvi si lahko preberete v našem Letnem poročilu.

Komu je namenjena storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji?
Osebam z motnjo v telesnem in duševnem razvoju starejšim od 18 let (odločba o invalidnosti po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov).

Kako se nam lahko pridružite?
Vključitev je prostovoljna. Izpolnite prošnjo za vključitev ali premestitev v storitev vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji in jo pošljite po pošti, elektronsko ali osebno prinesete. Veseli bomo, če nas pokličete in se dogovorite za obisk, da nas spoznate.

Kontakt: 
VDC Zasavje, Cesta 9. avgusta 59 c, Zagorje ob Savi,
Hedvika Kovač univ. dipl. soc. del.
E-naslov: hedvika.kovac@vdc-zasavje.si ,
Telefon: 03 56 69 450

Like this:

Skip to content