Kaj je program socialne vključenosti?

 • Je druženje z namenom.
 • Je oblika zaposlitve, kjer sta delovni čas in tempo prilagojena zdravstveni in psihični kondiciji uporabnikov.
 • Je oblika zaposlitve s strokovnim vodenjem (uporabniki izdelujejo izdelke lastnega programa), pomagajo pri promociji in prodaji izdelkov, opravljajo lažje kooperantske storitve.
 • Je razvijanje socialnih veščin.
 • Je trening delovnih sposobnosti.
 • Je program socialnega vključevanja.

Komu je namenjen program socialna vključenost?

 • Za nezaposljive osebe (odločba o nezaposljivosti, ki jo izda zavod za zaposlovanje).
 • Invalide I. kategorije ZPIZ (odločba Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje),
 • Osebe z motnjo v telesnem in duševnem razvoju, ki nimajo možnosti vključitve v ustrezne socialno varstvene storitve.

Kako se nam lahko pridružite?
Vključitev je prostovoljna. Izpolnite prijavnico in jo pošljite po pošti, elektronsko ali osebno prinesete. Veseli bomo, če nas pokličete in se dogovorite za obisk, da nas spoznate.

Kontakt:
VDC Zasavje, Cesta 9. avgusta 59 c, Zagorje ob Savi,
Hedvika Kovač univ. dipl. soc. del.
E-naslov: hedvika.kovac@vdc-zasavje.si,
Telefon: 03 56 69 450

Kakšne so pravice uporabnikov v programu socialne vključenosti?

 • Zagotovljen prevoz in malica.
 • Mesečna nagrada.
 • Pravica do 20 dni odsotnosti brez navedbe razloga.
 • Pravica do ponovne ocene delovnih zmožnosti.

Kakšne so priložnosti uporabnikov v programu socialne vključenosti?

 • Redne, aktivne, prilagojene delovne aktivnosti.
 • Sodelovanje in vključevanje v interesne in nadstandardne aktivnosti.
 • Pomoč, podpora pri reševanju težav z aktivno udeležbo uporabnika.
 • Svetovanje v stiski.

Več o programu si lahko preberete v našem Letnem poročilu.

Skip to content