Terapevtsko vrtnarjenje za osebe z motnjami v duševnem razvoju

Zaprite oči in pomislite kako se počutite kadar ste obdani z naravo v gorah, na travniku, v okoliškem gozdu, na domačem vrtu ali pa balkonu polnem rastlin. Ste bolj sproščeni, umirjeni, morda celo bolj tolerantni? Ameriški biolog Edward O. Wilson v svoji knjigi Biofilija (1984) postavi hipotezo, da smo se ljudje razvili v tesnem odnosu z naravnim okoljem in smo zato usklajeni z naravo. Pojem biofilija opisuje kot »povezave, ki jih ljudje podzavestno iščemo z ostalimi živimi bitji«. Po Wilsonu naj bi bila ta povezanost nujna za zdrav emocionalni razvoj in dobrobit posameznikov.

Na omenjenih dejstvih temelji terapevtsko vrtnarjenje (poznano tudi kot terapevtska hortikultura ali socialna in terapevtska hortikultura) pri katerem gre za postopek uporabe rastlin in vrtov za izboljšanje fizičnega in duševnega počutja, spodbujanje učenja in razvoja spretnosti ter izboljšanje socialne vključenosti in sodelovanja v skupnost.

Projekt MeTURA – Nazaj h koreninam, ki ga koordinira Izobraževalni center Geoss iz Litije, VDC Zagorje ob Savi, enota Litija pa pri projektu sodeluje kot pridružen partner, raziskuje nove, inovativne možnosti vseživljenjskega izobraževanja za osebe z motnjami v duševnem razvoju in njihove družine. Osredotočili smo se na aktivnosti terapevtskega vrtnarjenja in terapevtskega kuhanja saj gre za aktivnosti, ki omogočata zadovoljevanje osnovne človekove potrebe (prehranjevanje) in s katerima se večina nas zagotovo srečuje vsakodnevno. Če omenjeni aktivnosti izvajamo v okviru vodenega procesa z vnaprej določenimi cilji lahko dosežemo rezultate, ki pozitivno vplivajo na večjo samostojnost oseb z motnjami v duševnem razvoju in pridobivanje ključnih kompetenc, osnovnih znanj in spretnosti.

Predstavniki VDC Zagorje ob Savi, enota Litija, smo se, v okviru aktivnosti projekta MeTURA, udeležili tridnevnega spletnega usposabljanja za izvedbo terapevtskega vrtnarjenja, ki so ga vodili predstavniki partnerske organizacije Thrive. Gre za organizacijo iz Velike Britanije, ki se že več kot 40 let ukvarja s področjem socialne terapevtske hortikulture in vrtnarjenja. Slabe epidemiološke razmere po vsem svetu so nam onemogočile obisk partnerske organizacije in izvedbe usposabljanja na njihovem sedežu tako, da smo se »srečevali« preko spleta. Navkljub razdalji smo projektni partnerji in predstavniki pridruženih organizacij pridobili osnovne informacije na kakšen način izvajati delavnice terapevtskega vrtnarjenja.

S pridobljenimi znanjem bomo sedaj izobrazili mentorje, izobraževalce, zaposlene in prostovoljce v organizacijah, ki delajo z osebami z motnjami v duševnem razvoju, da bodo lahko samostojno izvajali delavnice terapevtskega vrtnarjenja in terapevtskega kuhanja na podlagi, v projektu razvite, metodologije.

V ta namen so projektni partnerji v projektu pridobili sredstva za nakup visokih gred, sadik in kuhinjskih pripomočkov. Skupaj z Izobraževalnim centrom Geoss smo vrtne grede postavili na vrtu naše enote v Litiji in v neposredni okolici Socialno varstvenega centra Litija.

Za več informacij o projektu MeTURA-Nazaj h koreninam se lahko obrnete na Izobraževalni center Geoss na elektronski naslov eu-projects@ic-geoss.si ali telefonsko številko 031 737 399.

Kategorije: Novice

Skip to content