»O kresi se dan obesi, pa del zamesi,«

so  vedeli povedati naši predniki, današnje generacije pa vemo, da se  na ta dan, 21. junija, koledarsko prične poletje, da je to najdaljši dan v letu, ki mu rečemo tudi poletni solsticij. Poletje je čas sproščenosti, počitnic, taborov, priprav na letovanje in zraven še vedno vseh preostalih aktivnosti, ki potekajo v  VDC-ju.

Na začetku moramo tudi tokrat opozoriti vse uporabnike, svojce, skrbnike na osebno odgovornost pri spoštovanju dejstva, da bolni ne prihajamo v VDC. Res je, trenutno ni v veljavi nobenih ukrepov, kljub temu, pa že dolgo v VDC-ju nismo imeli toliko pozitivnih na Covid-19, kot smo jih imeli v preteklih 14 dneh.

Ob sproščanju ukrepov so imeli uporabniki možnost, da so si delavnice in skupine izbrali po želji, prav tako je bila ta možnost dana stanovalcem, kar  za širjenje okužb predstavlja precej večje tveganje. Skušajmo pogledati širše, da se z vnosom okužbe v VDC virus širi ne samo na stanovanjsko oziroma bivalno enoto, temveč na vse družine in njihove svojce tudi VDC-ja. Gripa dol ali gor, žal nihče ne ve, kakšen potek bolezni bo imel, koga vse lahko z našo neodgovornostjo ogrožamo. Resnično vas prosimo le to, da čeprav gre za navaden prehlad ali kakšno drugo virusno okužbo, ostanemo par dni doma, da simptomi minejo in se potem zdravi vrnemo nazaj v VDC. Za odgovorno ravnanje se Vam že vnaprej zahvaljujemo.

Otvoritev prizidka VDC ZASAVJE

Med pomembnimi dogodki v mesecu juniju je prav, da izpostavimo  otovoritev naših novih prostorov, ki so se je udeležili vsi pomembnejši akterji, tako na ravni ustanovitelja,  na ravni občine, kot  na ravni samih izvajalcev ter vsi uporabniki, zaposleni in ostala zainteresirana javnost. Z novimi prostori smo pridobili povsem ločene čiste in nečiste poti, preko katerih lahko  povsem varno vzpostavimo rdečo in sivo cono v primeru izbruha okužb, brez da bi bilo potrebno zapreti dnevni del, kot smo to morali storiti v preteklosti, saj gre za povsem ločen vhod. Pridobili smo nove prostore za individualno obravnavo, (psihoterapija, delovna terapija, fizioterapija), večnamenski prostor za izobraževanja in skupna srečanja. Naši stanovalci so s prizidkom pridobili težko pričakovan balkon, dodaten skupni prostor in povečanje posteljnih kapacitet iz 28 na 32, dve postelji pa sta še vedno na razpolago za krizne namestitve preko interventne službe CSD .

Zelo odmevne so bile tudi 19. letne državne igre Specialne Olimpiade  Slovenije, ki so potekale pod taktirko Varstveno delovnega centra Zasavje. Dobra organizacija, super energija ter neprecenljivi nasmehi in veselje športnic in športnikov ter njihovih spremljevalcev so neprecenljivi. Vsem udeležencem in dobitnikom medalj iskrne čestitke za trud in vztrajnost.

19.poletne državne igre Specialne olimpiade Slovenije

V polnem teku je že evropski projekt 4 – Širimo VIP Zasavje. Vsebina  in aktivnosti projekta izboljšujejo predvsem počutje in zdravje uporabnikov. Kineziologi so v okviru projekta v večini že preverili motorične sposobnosti uporabnikov. Izdelali bodo načrt vadbe, ki jo bomo redno izvajali. Najbolj vztrajni bodo za nagrado prejeli majico Luke Dončiča, ob koncu projekta pa bodo kineziologi še enkrat izvedli testiranje, da bomo videli rezultate redne vadbe tako na počutju kot na ohranjanju in krepitvi gibalnih spretnosti.

Drugi del projekta pa je namenjen   učenju in razvijanju veščin javnega nastopanja za uporabnike in zaposlene. Uporabniki zelo radi nastopajo pred kamero, vsi zainteresirani bodo tekom projekta pridobili nova in utrdili že pridobljena znanja, na kakšen način se predstaviti pred kamero, kaj je pomembno, da je tisto, kar povemo, zanimivo za objavo.

Uporabniki, ki uporabljajo javni prevoz, so se lepo privadili. Posebnih težav, vsaj pri nas v zavodu, ne izpostavljajo. Prosimo le svojce, da na druge uporabnike ne prelagate odgovornosti za varnost svojih otrok (naših uporabnikov). Če ste kot starš mnenja, da uporabnik samostojno ne zmore poti, ali vas je strah, da bi se kaj zgodilo, potem morate tudi kot svojec za spremstvo poskrbeti sami in ne drug uporabnik. Nemalokrat smo bili v tem času, ko so se  uporabniki odločali za samostojne prevoze,  resnično ponosni, ko so se v VDC samostojno pripeljali in odpeljali kot vsi ostali.  V vseh strateških dokumentih imamo med cilji navedeno, da se trudimo ohranjati njihovo samostojnost, jih krepiti in podpreti na vseh področjih kjer potrebujejo še malo spodbude in jim omogočati visoko stopnjo socializacije in vključevanja v lokalno okolje.

Uspešno in doživeto se je zaključila izmenjava v Calabriji (pokrajina v Italiji) z dvema uporabnikoma in zaposlenim. Zahvaljujoč svojcem za  zaupanje sta Ajda in Dejan pridobila ogromno novih izkušenj, se peljala z letalom, oblikovala glino, se udeleževala različnih delavnic, si skušala zapomniti, kako se po italijansko naroči hrana, raziskovala, katere zvezde so vidne na nebu v Calabriji in še in

Bliža se čas našega letovanja, ki bo kot je bilo dogovorjeno, potekal od 22. 8. do 27. 8. 2022 (6 nočitev). Po 1. 8. 2022 bodo vsi prijavljeni na letovanje po pošti  prejeli RAČUN za plačilo prispevka, ki je bil naveden že na prijavnici.  Račun bo potrebno poravnati najkasneje do 17. 8. 2022. Obveščamo vnaprej, da se boste lažje zorganizirali.

Pri plačevanju računa (račun bo brez položnice)   bodite pozorni na  NAMEN – VPIŠETE IME IN PRIIMEK UPORABNIKA – VDC, V SKLIC PA JE POTREBNO VPISATI  MODEL SI00 TER ŠTEVILKO RAČUNA (BREZ ČRK – SAMO ŠTEVILKE).

Svojci in osebni asistenti boste znesek poravnali  v Pineti  (z bančno kartico ali kunami – HRK).

1. 7. 2022 je stopil v veljavo Pravilnik o izvajanju storitev socialnega vključevanja invalidov – podpornih storitev na podlagi Zakona o socialnem vključevanju. Na center za socialno delo smo že oddali prve vloge za izdajo Odločb o številu ur upravičenosti do podpore v domačem okolju. To ni obveznost, to je izbira, če si uporabnik te podpore želi in seveda, če jo potrebuje. Upravičenci pa so kot smo tudi že pisali uporabniki, ki imajo priznan status invalida na podlagi Zakona o socialnem vključevanju in ne koristijo pravice do osebne asistence.
Vlogo ali željo lahko še kadarkoli izrazite pri naši koordinatorki podpornih storitev Alji Vozelj.

14. 7. 2022 pripravljamo okroglo mizo, na katera bodo vabljena različna društva kot so Sožitje, OOZRK Zasavska ljudska univerza, Mladinski centri, Gasilska društva, Prosvetna oz. Kulturna društva, Športna društva skratka vsa zainteresirana lokalna skupnost, ki bo lahko s svojimi programi in aktivnostmi uporabnikom omogočala vključevanje v aktivnosti društev in organizacij.

OD 1. 8. 2022 do 12. 8. 2022 JE DNEVNA ENOTA ODPRTA LE ZA NUJNA VARSTVA PO PREDHODNI NAJAVI  Z LASTNIM PREVOZOM.

 Z DELOM PONOVNO PRIČNEMO V TOREK, 16. 8. 2022

Če potrebujete nujno varstvo, to sporočite na GSM 051 334 860.

V dnevni enoti Litija potekajo običajne aktivnosti, uporabniki se udeležujejo taborov vseživljenjskega učenja, odhajajo na počitnice, vmes pa z veseljem poprimejo za delo in vse aktivnosti, ki se dnevno odvijajo v enoti.

Naši stanovalci v enoti bivanja Ribnik 1 so na srečo brez večjih težav preživeli srečanje s Covidom,  sedaj imajo že vsi covid negativni predznak. Zaposleni so si močno oddahnili, ko so lahko ob vročini, kakršna  je bila v preteklih 14 dneh, slekli varovalna oblačila. Vsi pa smo se veseli  vrnili nazaj v stare tirnice, da se lahko družimo, skupaj spijemo kavo in hodimo  v delavnico.

Informacijo pripravila:  Heda Kovač 

Direktorica VDC Zasavje: dr. Špela REŽUN

Kategorije: Novice

Skip to content