»Ko brez miru okrog divjam, me žal drugi NE vprašajo, kam, ker tudi sami divjajo. Bolj se preganjamo, manj bo dobrih rešitev za vse naše zadeve. Načrtujmo delovno leto, ki se je začelo, brez mrzličnosti, pa čeprav na nas pritiskajo in silijo v pospeševanje. Ustavimo se, vsak dan. Prej bomo na cilju. Trenutki miru ne sodijo samo na dopust. Sodijo v vsakdanje življenje. Brez dostopa do tega zavetja izgubimo dušo, veselje do življenja in pregled nad bistvenim in ne. Divjanje sveta nas pregazi. Iščimo okolje, ljudi in navidh za nenehno vračanje v mir, da bo vse naše delo ostajalo v okviru jasnega namena.«

(povzela po A. R., Vera vase, 05. 09. 2022)

Aktivnosti v zasavskem VDC potekajo v okviru jasnega namena. Sledimo naši vizijo VIP VDC – Vključujoče, Inovativno, Povezano Vztrajno Dosegamo Cilje za dobro človeka in narave. S tem, da dajemo vedno večji pomen tudi »miru«, življenjskemu ravnotežju zasavskih VDC-jevcev, saj le tako lahko dolgoročno uspešno delujemo.

Čez poletje smo uspešno izvedli letovanje stanovalcev Podvelnarjev v Varaždinske toplice, stanovalcev Ribnika na Kolpo, dnevnih enot pa v Pinesto pri Novem gradu. Izvedli smo tudi več dnevnih izletov, ki so popestrili dopustniške dni stanovalcem, saj je bila dnevna enota prvih 14 dni avgusta na kolektivnem dopustu. V tem času smo se pridružili tudi teku za invalide ob občinskem prazniku Zagorja. Vse ostale poletne dni smo normalno delovali, imeli dovolj kooperantskega dela, izdelovali lastne izdelke, se družili in uživali v medsebojnem druženju.

Dnevni storitvi vodenja varstva in zaposlitve, institucionalnem varstvu v enotah bivanja in programu socialne vključenost s septembrom dodajamo v izvajanje še storitve socialnega vključevanja. V začetku septembra smo prejeli  prvih 19 vrednotnic s strani CSD za izvajanje podpornih storitev po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov (ZSVI). Do sedaj smo skupaj z vami, uporabniki, vložili že 30 vlog, ki verjamemo da bodo vse rešene do konca septembra. Skupaj z našo Aljo, ki vzpostavlja, koordinira te storitve že pripravljamo Dogovore z osebnimi načrti. V njih so definirane storitve, ki bi si jih uporabniki želeli, jih potrebovali, v času ko dnevne enote ne delujejo. Ker ur za porabo ni veliko je pomembno, da se določi vrstni red, kaj je najpomembnejše za uporabnika, da se izvaja. Na letovanju smo izvedli tudi prvo usposabljanje za izvajalce podpornih storitev, ki so lahko laične fizične osebe, društva in zaposleni. Še vedno se lahko odločite, da oddate s pomočjo Alje vlogo za podporne storitve, če uporabni nima osebne asistence ali ni v bivalni enoti. Nujno pa je, da ima odločbo o statusu invalida po ZSVI. Izvajanje projekta Širimo VIP Zasavje je v polnem teku. Uporabniki z mentorji so po začetnih kinezioloških testriranjih, začeli z redno 2 krat tedensko vadbo po skupinah. Poleg tega se medsebojno vzpodbujamo k zdravim prehranjevalnim navadam. Kineziologi bodo našo vadbo redno spremljali. Nadaljevali bomo z delavnicami javnega nastopanja in kmalu v goste dobili tudi novo Miss Slovenije Vido, ki je postala tudi ambasadorka našega projekta Širimo VIP Zasavje 20222/23. Z ambasadorko More than beauty Talito, ki je v zasavskem VDC preživela veliko svoje prostega časa, pa prav tako ostajamo v stikih. Njeni operni nastopi, učenje petja ljudskih pesmi z našimi stanovalci, skupen nastop, pripravljena knjižica za spomin. 

DE VDC Litija nadaljuje sodelovanje z Geossom – kuharske delavnice s spoznavanjem zdrave prehrane. Zaključek delavnic bo sklenjen z obiskom Hiše eksperimentov v Ljubljani. 16.9 se bomo udeležili dogodka v Ponovičah v sodelovanju z Društvo Lojtra, kjer bomo preko gozdne pedagogike spoznavali tamkajšnjo naravo, rastline. Udeleženci bodo tudi učenci iz OŠ Litija, kar bo idealna priložnost za srečanje z bivšimi sošolci. 23.9. v popoldanskih urah bomo sodelovali na Festivalu medgeneracijskega povezovanja v Litiji, kjer nas boste našli na naši stojnici Lastnega programa. Dnevno izvajamo interesne aktivnosti s področja samostojnosti, športa, umetnosti, kuhanja, zdravih življenjskih navad, vrtnarjenja, branja in pisanja. Prav v teh prvih jesenskih dneh pišemo članke o poletnih vtisih, ki bodo kmalu združeni v našem časopisu VDC kotiček.

V začetku jeseni bomo organizirali tudi regijske igre MATP. V njih lahko vključimo uporabnike, ki zahtevnejših športnih disciplin ne zmorejo, zelo radi pa so aktivni, tekmujejo. Tekmovanje bo potekalo v Športni dvorani Zagorje. Vas bomo še točno obvestili kdaj, da boste lahko prišli navijati. Poleg tega vas bodo  v naslednjih dneh mentorji skupin vašega uporabnika obvestili kje in kdaj boste imeli srečanje svojcev skupine, da se pogovorite o vsem aktualnem in gradite medsebojno zaupanje, ki je ključno za naše dobro sodelovanje v dobro uporabnikov. Pomembno je, da svojci v mentorju uporabnika vidite človeka, na katerega se lahko zanesete in ga tudi prvega pokličete v primeru kakršnih koli problemov ali drugih nujnih in nenujnih zadev.

Skladno s priporočili NIJZ vsi zaposleni v VDC-ju nosimo maske, zračimo prostore, skrbimo za higieno rok … Nošenje mask pričakujemo tudi od vseh obiskovalcem VDC in enot bivanja. Prav tako je pomembno, da v VDC prihajamo le zdravi. Uporabniki maske nosijo po lastni izbiri.

Vsekakor pa JE NUJNO, DA UPORABNIK OSTANE DOMA, če ima kakršnekoli bolezenske znake (nahod, kašelj, bruhanje, driska, glavobol, nenavadne bolečine v mišicah, vročina…).

S tem bomo preprečili, da bi se okužbe ne le Covid-a, ampak tudi ostalih jesenskih viroz, prenašale med nami.

V enotah bivanja smo imeli v zadnjih 2 tednih rdeče cone, skladno s predpisanim protokolom NIJZ, saj je prišlo do okužbe stanovalcev. Omejitev pri gibanju nimamo in okužbo je tako laže vnesti v enoto. Vsi stanovalci, ki so bili Covid pozitivni so bolezen prenesli brez večji težav.

V avgustu smo opremili tudi snoozeln sobo, ki smo jo v manjši meri že začeli uporabljati. Ko zaposleni naredijo strokovno usposabljanje in bo zunaj hladneje, deževno, jo bomo s pridom lahko na polno uporabljali za boljše počutje uporabnikov.

Pripravljamo tudi standardni urnik skupinskih interesnih aktivnosti, ki se jih bodo zasavski VDC-jevci lahko udeleževali od jeseni 2022 do poleti 2023. Spet bomo vzpostavili pevski zbor dnevne enot, imeli redne slikarske in glasbene delavnice, športne ure v veliki dvorani zavoda za šport, redno ciljno razgibavanje v okviru projekta Širimo VIP Zasavje, knjižnico z branjem in opismenjevanje, Naš radio, priprava internega časopisa Kamenčki in gotovo se bo kaj našlo, kar si določeni uporabniki želijo, da še počnemo v VDC-ju poleg zaposlitve pod posebnimi pogoji.

Pripravljamo pa tudi dokumentacijo za odobritev in pridobitev finančnih sredstev za investicijo v energetsko samooskrbo v enotah v Zagorju. V letu 2023 bi radi naredili sončno elektrarno s toplotnimi črpalkami.

Dela takšnega in drugačnega nikoli ne zmanjka. Naj končam tam, kjer sem začela. Želim, da v vsem delovnem nemiru, uresničevanju postavljenih ciljev, pritiskih od zunaj in s strani nas samih, najde vsak izmed nas čas za dobre medsebojne odnose, notranji mir, ki je nujen za to, da Živeti nam je lepo.

Informacijo pripravila:                                                                                  

direktorica, dr. Špela Režun

Kategorije: Novice

Skip to content