Številne spremljevalne aktivnosti oblikujemo glede na potrebe, pobude, želje uporabnikov. Program prilagajmo aktualnim trendom v okolju. Športne, izobraževalne, kulturne, izobraževalne, rehabilitacijske, družabne dejavnosti v različnih oblikah so izjemno pomembne za ohranjanje, razvijanje znanj, veščin, sposobnosti uporabnikov, njihovo družbeno integracijo, samouresničevanjein  kvaliteto življenja.

Finančna sredstva za njihovo izvajanje pridobivamo s prodajo izdelkov lastnega programa, kooperantskimi storitvami in sponzorstvi ter donacijami. Hvala vsem, ki z nami sodelujete in nam pomagate.

Več o interesnih, nadstandardnih aktivnostih si lahko preberete v našem Letnem poročilu.

Skip to content