Ekološko usmerjen projekt krožnega gospodarstva z inovativnim pristopom integrirane zaposlitve oseb s posebnimi potrebami

Januarja je v Zasavju zaživel nov ekološki projekt. Operacija z naslovom Novo rojstvo poteka v okviru Programa za razvoj podeželja RS 2014-2020, in sicer v sklopu izbora na 1. Javnem pozivu Partnerstva LAS Zasavje. Operacija se sofinancira iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Operacijo bodo izvajali Tandem Zagorje, društvo za enake možnosti in celostni razvoj, ki je hkrati tudi nosilec operacije, ter dva partnerja, Varstveno delovni center Zagorje ob Savi in podjetje Tridea d.o.o.

Tako kot se spreminja naš življenjski slog, se spreminja tudi količina odpadkov, ki pri tem nastanejo. Splošno mnenje, da je ukrepanje v zvezi s podnebnimi spremembami zgolj strošek, želijo partnerji operacije Novo rojstvo spremeniti ter ozavestiti in informirati javnost. S preprostimi ukrepi, ki jih bomo v vseh treh zasavskih občinah izvajali tekom operacije v naslednjih 15. mesecih, bodo pokazali, da lahko postopoma preidemo v zeleno, z viri gospodarno in nizkoogljično družbo.

V operaciji Novo rojstvo bodo vključene različne ranljive skupine.

Mladi (od 15-29 let), ki se bodo vključili v različne dejavnosti v sklopu ustvarjalnih likovnih in literarnih krožkov, ki so se izkazali kot ustrezna priložnost in oblika za izražanje ustvarjalnosti in inventivnosti mladih ter v izobraževalni del v okviru medgeneracijskega pogovora – okrogle mize.

Starejši (nad 65 let), ki imajo veliko izkušenj in znanj in prav je, da svoja znanja prenašajo na mlajše generacije. V okviru operacije Novo rojstvo bodo starejšim omogočili aktivno vključenost v obliki medgeneracijskega pogovora – okrogle mize na temo Kako do družbe brez odpadkov z izmenjavo mnenj (kakšna je bila uporaba embalaže v preteklosti, kakšna embalaža se je uporabljala, za katere izdelke, zakaj je bila primernejša povratna embalaža.)

Ljudje z omejitvami, z omejeno zmožnostjo za delo so izjemno pomembna skupina, ki bo vključena v operacijo Novo rojstvo. To so uporabniki zasavskega Varstveno delovnega centra, ki bodo vpeti v različne vloge, in sicer kot ciljna skupina, ki jo je o pomembnosti recikliranja potrebno na njim razumljiv način ozavestiti in kot ambasadorji operacije Novo rojstvo. Prav tako bodo zavzeli pomembno vlogo pri neposrednem zbiranju pločevink in plastenk v vseh treh zasavskih občinah skupaj z različnimi zasavskimi izobraževalnimi, socialnimi, zdravstvenimi institucijami in podjetji.

Inovativen pristop izobraževanja

Uporabniki zasavskega Varstveno delovnega centra bodo v operacijo vključeni pri pripravi publikacije »Novo rojstvo«, v obliki lahkega branja, ki bo razumljiva osebam s posebnimi potrebami, primerna pa bo tudi za mlajše otroke, ki še ne znajo brati. S pomočjo svojih mentorjev bodo pripravili tudi zabavno in poučno igrico – muzikal »Minka Pločevinka«, ki bo predstavljala del izobraževalnega programa za vrtce, šole in ostalo javnost. Gre za inovativen pristop osveščanja javnosti oziroma najmlajših v izvedbi uporabnikov Varstveno delovnega centra in hkrati inovativen pristop integrirane zaposlitve oseb s posebnimi potrebami kot eko-ambasadorjev.

Varstvo narave in ohranjanje okolja, naj se začne že v mladosti, kajti tega, kar se naučimo v mladih letih, zlepa ne pozabimo. Z zbiranjem pločevink z namenom njihovega recikliranja lahko začnemo že v vrtcih in tako pri najmlajših zbujamo zavedanje o nujnosti učinkovite rabe virov. Skozi igro, zlasti pa z likovnim izražanjem, jim lahko na primeren način pojasnimo kako lahko pripomoremo k ohranjanju narave.

V ta namen bodo sodelujoči partnerji v okviru operacije Novo rojstvo izdali tudi zloženko – eko publikacijo. Eko publikacija je v obliki lahkega branja, ki bo s svojo preprosto vsebino razumljiva osebam s posebnimi potrebami, primerna pa bo tudi za mlajše otroke, ki še ne znajo brati in jih bo spodbudila k sodelovanjem v ustvarjalnih delavnicah z eko vsebino.

Minka Pločevinka, prikupna in nagajiva mala pločevinka

Za potrebe osveščanja najmlajših že obstaja poučna zgodbica Minka Pločevinka, ki je nastala pod peresom mag. Uroša Drnovška. Zgodbica bo v času trajanja operacije Novega rojstva ugledala luč sveta v obliki muzikla, ki ga bodo skupaj igrali, peli, plesali uporabniki in zaposleni VDC Zagorje ob Savi. Avtorica besedila pesmic je zaposlena v VDC Zagorje ob Savi Mateja Virant-Košak, glasbo in aranžmaje pa je napisal zunanji sodelavec Gregor Troha. Pri snemanju pesmic so sodelovali tudi otroci zaposlenih VDC Zagorje ob Savi. Minka Pločevinka se bo v operaciji upodobila tudi v obliki eko pobarvanke za otroke.

Od Zasavcev za Zasavce

Z operacijo Novo rojstvo partnerji nagovarjajo prebivalce vseh treh zasavskih občin: Zagorje, Trbovlje in Hrastnik. Pomembno je, da s temi dejavnostmi predvsem informirajo, ozavestijo in izobrazijo Zasavčane, da je prilagajanje podnebnim spremembam izvrstna priložnost za prehod v zeleno in nizkoogljično družbo, za kar lahko izkoristimo preproste ukrepe za blaženje podnebnih sprememb, ki pa nas dejansko ne stanejo nič.

Cilji operacije Novo rojstvo so jasno zastavljeni in zagotavljajo povečanje in spodbujanje aktivne vključenosti različnih ranljivih skupin v socialno življenje, medgeneracijsko sodelovanje, izboljšanje stanja okolja in uvajanje novih aktivnosti za prilagajanje podnebnim spremembam, spodbujanje aktivnega sodelovanja in vzpostavitev razvojnih partnerstev, spodbujanje inovativnosti in kreativnosti.

Nekaj poudarkov:

Z operacijo Novo rojstvo želijo partnerji poudariti pomembnost treh vsebinskih področij:

-varstvo okolja in ohranjanje narave,
-večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin ter
-ustvarjanje novih delovnih mest.

Ciljne skupine: mladi (od 15-29 let), starejši (nad 65 let), ljudje z omejitvami, z omejeno zmožnostjo za delo

Nekatere najpomembnejše dejavnosti v sklopu operacije:

· Upodobitev poučne igrice Minka Pločevinka.

· Priprava in izdaja eko publikacije v obliki lahkega branja.

· Izdaja eko pobarvanke Minka Pločevinka.

· V vrtcih in osnovnih šolah bodo zaživeli ustvarjalni krožki, potekali bodo likovni in literarni natečaji na temo krožnega gospodarstva.

· Okrogla miza – medgeneracijski pogovor.

· Zbiranje pločevink in plastenk na lokaciji zasavskega Varstveno delovnega centra.

V mesecu marcu pa bo zaživela tudi spletna stran www.novorojstvo.si, kjer bodo partnerji objavljali tekoče informacije o operaciji Novo rojstvo ter aktualne novice povezane z ohranjanjem okolja in vključevanjem oseb s posebnimi potrebami v širšo skupnost.

Novica na ZON-u
Novica na Zasavc.net
Facebook stran Minke Pločevinke

Kategorije: Novice

0 Komentarjev

Dodaj odgovor

Skip to content